Finansiering

Koncernens målsättning är en kapitalbindningstid på minst 18 månader för låneportföljen. I slutet av 2016 var kapitalbindningstiden 49 månader. Emissioner på kapitalmarknader är en viktig del av finansieringsstrategin, och emissioner av obligationer sker huvudsakligen under det globala MTN-programmet. Långfristiga banklån används för att ytterligare diversifiera lånekällorna.

En lista över viktiga finansieringstransaktioner finns i avsnittet Skuldstruktur.

Grafen nedan visar aktuell förfalloprofil. Förfalloprofilen omfattar även kortfristiga lån i form av kortfristiga banklån och företagscertifikat.

Ränterisken, mäts genom att räkna ut en total räntebindningstid för låneportföljen. Den genomsnittliga räntebindningstiden bör ligga på mellan 12 och 36 månader. Vid årsslutet 2016 var räntebindningstiden 28 månader.

 ÅrObligationerUS PPFöretagscertifikat BankfinansieringTotal
2018 892 1 020 2 323
2 514 6 749
2019 1 183 209
1 390 2 783
2020 2 033 585
537 3 154
2021 656 0
1 381 2 037
2022 910 1 254
1 086 3 250
2023 363 0
143 507
2024 1 447 627
143 2 218
2025 1 241 0
163 1 405
2026 0 0   143 143
2027 1 355 0   0 1 355
>2028 1 585 0   0 1 585