Finansiering

Koncernens målsättning är en kapitalbindningstid på minst 18 månader för låneportföljen. I slutet av 2016 var kapitalbindningstiden 49 månader. Emissioner på kapitalmarknader är en viktig del av finansieringsstrategin, och emissioner av obligationer sker huvudsakligen under det globala MTN-programmet. Långfristiga banklån används för att ytterligare diversifiera lånekällorna.

En lista över viktiga finansieringstransaktioner finns i avsnittet Skuldstruktur.

Grafen nedan visar aktuell förfalloprofil. Förfalloprofilen omfattar även kortfristiga lån i form av kortfristiga banklån och företagscertifikat.

Ränterisken, mäts genom att räkna ut en total räntebindningstid för låneportföljen. Den genomsnittliga räntebindningstiden bör ligga på mellan 12 och 36 månader. Vid årsslutet 2016 var räntebindningstiden 28 månader.

 ÅrObligationerUS PPFöretagscertifikat BankfinansieringTotal
2017 884 0 2 660 1 401 4 945
2018 1 359 1 033
383 2 774
2019 677 212
1 335 2 224
2020 1 920 593
517 3 030
2021 653 0
1 310 1 963
2022 665 1 270
1 032 2 967
2023 212 0
145 357
2024 1 137 635
145 1 917
2025 1 197 0
165 1 363
2026 0 0   145 145
2027 593 0   0 593
>2028 677 0   0 677