Finansiering

Koncernens målsättning är en kapitalbindningstid på minst 18 månader för låneportföljen. I slutet av 2016 var kapitalbindningstiden 49 månader. Emissioner på kapitalmarknader är en viktig del av finansieringsstrategin, och emissioner av obligationer sker huvudsakligen under det globala MTN-programmet. Långfristiga banklån används för att ytterligare diversifiera lånekällorna.

En lista över viktiga finansieringstransaktioner finns i avsnittet Skuldstruktur.

Grafen nedan visar aktuell förfalloprofil. Förfalloprofilen omfattar även kortfristiga lån i form av kortfristiga banklån och företagscertifikat.

Ränterisken, mäts genom att räkna ut en total räntebindningstid för låneportföljen. Den genomsnittliga räntebindningstiden bör ligga på mellan 12 och 36 månader. Vid årsslutet 2016 var räntebindningstiden 28 månader.

 ÅrObligationerUS PPFöretagscertifikat BankfinansieringTotal
2018 1 371 1 006
2 690 6 374
2019 1 153 206
1 337 2 696
2020 1 953 577
524 3 054
2021 643 0
1 328 1 971
2022 715 1 237
1 045 2 998
2023 206 0
141 347
2024 1 398 619
141 2 158
2025 1 201 0
162 1 363
2026 0 0   142 142
2027 796 0   0 796
>2028 1 223 0   0 1 223