Finansiering

Koncernens målsättning är en kapitalbindningstid på minst 18 månader för låneportföljen. I slutet av 2017 var kapitalbindningstiden 44 månader. Emissioner på kapitalmarknader är en viktig del av finansieringsstrategin, och emissioner av obligationer sker huvudsakligen under det globala MTN-programmet. Långfristiga banklån används för att ytterligare diversifiera lånekällorna.

En lista över viktiga finansieringstransaktioner finns i avsnittet Skuldstruktur.

Grafen nedan visar aktuell förfalloprofil. Förfalloprofilen omfattar även kortfristiga lån i form av kortfristiga banklån och företagscertifikat.

Ränterisken, mäts genom att räkna ut en total räntebindningstid för låneportföljen. Den genomsnittliga räntebindningstiden bör ligga på mellan 12 och 36 månader. Vid årsslutet 2017 var räntebindningstiden 25 månader.

 ÅrObligationerUS PPFöretagscertifikat BankfinansieringTotal
2018 309 1 081 5 071
2 764 9 225
2019 1 223 221
1 426 2 870
2020 2 033 620
548 3 201
2021 1 186 0
1 391 2 576
2022 928 1 329
1 095 3 351
2023 376 0
152 528
2024 1 473 664
152 2 289
2025 2 047 0
172 2 219
2026 0 0   152 152
2027 1 367 0   0 1 367
>2028 1 586 0   0 1 586