Finansiering

Koncernens målsättning är en kapitalbindningstid på minst 18 månader för låneportföljen. I slutet av 2018 var kapitalbindningstiden 42 månader. Emissioner på kapitalmarknader är en viktig del av finansieringsstrategin, och emissioner av obligationer sker huvudsakligen under det globala MTN-programmet. Långfristiga banklån används för att ytterligare diversifiera lånekällorna.

En lista över viktiga finansieringstransaktioner finns i avsnittet Skuldstruktur.

Grafen nedan visar aktuell förfalloprofil. Förfalloprofilen omfattar även kortfristiga lån i form av kortfristiga banklån och företagscertifikat.

Ränterisken, mäts genom att räkna ut en total räntebindningstid för låneportföljen. Den genomsnittliga räntebindningstiden bör ligga på mellan 12 och 36 månader. Vid årsslutet 2018 var räntebindningstiden 28 månader.

 ÅrObligationerUS PPFöretagscertifikat BankfinansieringTotal
2019 1 223 225 2 752 3 541 7 751
2020 2 031 629
676 3 336
2021 1 193 0
1 392 2 586
2022 932 1 348
1 096 3 376
2023 2 382 0
154 2 536
2024 1 479 674
154 2 307
2025 2 057 0
174 2 231
2026 0 0   154 154
2027 1 336 0   0 1 336
>2028 1 585 0   0 1 585