Finansiering

Koncernens målsättning är en kapitalbindningstid på minst 18 månader för låneportföljen. I slutet av 2017 var kapitalbindningstiden 44 månader. Emissioner på kapitalmarknader är en viktig del av finansieringsstrategin, och emissioner av obligationer sker huvudsakligen under det globala MTN-programmet. Långfristiga banklån används för att ytterligare diversifiera lånekällorna.

En lista över viktiga finansieringstransaktioner finns i avsnittet Skuldstruktur.

Grafen nedan visar aktuell förfalloprofil. Förfalloprofilen omfattar även kortfristiga lån i form av kortfristiga banklån och företagscertifikat.

Ränterisken, mäts genom att räkna ut en total räntebindningstid för låneportföljen. Den genomsnittliga räntebindningstiden bör ligga på mellan 12 och 36 månader. Vid årsslutet 2017 var räntebindningstiden 25 månader.

 ÅrObligationerUS PPFöretagscertifikat BankfinansieringTotal
2018 403 1 094 4 210
3 126 8 833
2019 1 239 224
1 464 2 928
2020 2 064 628
554 3 246
2021 1 195 0
1 409 2 604
2022 940 1 345
1 109 3 395
2023 381 0
154 535
2024 1 492 673
154 2 319
2025 2 074 0
174 2 248
2026 0 0   154 154
2027 1 386 0   0 1 386
>2028 1 607 0   0 1 607