Bokslutskommuniké 2015

En summering av de viktigaste händelserna under fjärde kvartalet och helåret 2015.

Stark avslutning på året för ASSA ABLOY

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 15% i kvartalet till 18 301 MSEK (15 847). Organisk tillväxt var 5% (3).
 • Stark tillväxt i Americas, Global Technologies, Entrance Systems och EMEA. 
 • Negativ tillväxt i Asia Pacific på grund av fortsatt svag efterfrågan i Kina.
 • Avtal har tecknats om förvärv av sex bolag, bland annat CEDES (Schweiz), med en sammantagen förväntad årsomsättning på cirka 1 100 MSEK.
 • Kvartalets rörelseresultat (EBIT) ökade med 13% till 3 038 MSEK (2 681). Rörelsemarginalen uppgick till 16,6% (16,9). 
 • Nettoresultatet uppgick till 2 120 MSEK (1 889). 
 • Vinst per aktie ökade med 12% och uppgick till 1,91 SEK (1,70).
 • Operativt kassaflöde ökade med 33% till 4 625 MSEK (3 469).

Helåret

 • Nettoomsättningen ökade med 20% till 68 099 MSEK (56 843). Organisk tillväxt var 4% (3).
 • 16 förvärv har konsoliderats med en årsomsättning på totalt cirka 2 500 MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 20% till 11 079 MSEK (9 257). Rörelsemarginalen uppgick till 16,3% (16,3).
 • Nettoresultatet uppgick till 7 693 MSEK (6 436).
 • Vinst per aktie ökade med 20% till 6,93 SEK (5,79).
 • Operativt kassaflöde ökade med 21% till 9 952 MSEK (8 238).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,65 SEK per aktie (2,17).