Bokslutskommuniké 2014

En summering av de viktigaste händelserna under fjärde kvartalet och helåret 2014.

Stark avslutning på året

Fjärde kvartalet

 • Omsättningen ökade med 20% i kvartalet, varav 3% organisk tillväxt, och uppgick till 15 847 MSEK (13 242).
 • Stark tillväxt i Americas, Global Technologies och Entrance Systems.
 • Stabil utveckling i EMEA samt negativ tillväxt i Asia Pacific.
 • Tio förvärv genomförda i kvartalet, bland annat Digi Electronic Lock (Kina) och Silvana (Brasilien), med en förväntad årsomsättning på totalt 1 400 MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2 681 MSEK (2 2021)), en ökning med 22%. Rörelsemarginalen uppgick till 16,9% (16,61)).
 • Nettoresultatet uppgick till 1 889 MSEK (1 5102)).
 • Vinst per aktie ökade med 25% och uppgick till 5,10 SEK (4,082)).
 • Operativt kassaflöde ökade med 37% till 3 469 MSEK (2 541).

Helåret

 • Omsättningen ökade med 17%, varav 3% organisk tillväxt, och uppgick till 56 843 MSEK (48 481).
 • 20 förvärv har genomförts med en förväntad årsomsättning på totalt 2 600 MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9 257 MSEK (7 9231)) motsvarande en ökning med 17%.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 16,3% (16,31)).
 • Nettoresultatet uppgick till 6 436 MSEK (5 4962)).
 • Vinst per aktie ökade med 17% och uppgick till 17,38 SEK (14,842)).
 • Operativt kassaflöde ökade med 21% till 8 238 MSEK (6 803).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 6,50 SEK per aktie (5,70).
 • Styrelsen föreslår en aktiesplit 3:1.