Stark organisk försäljningstillväxt

Det tredje kvartalet fortsatte med stark organisk tillväxt om 5%. Den organiska tillväxten var mycket stark i divisionerna Global Technologies 12% och Americas 10%, och fortsatte att vara god i Entrance Systems 4%, medan EMEA och Asia Pacific visade en stabil organisk tillväxt om 2% respektive 1%.

Tredje kvartalet

  • Omsättningen ökade med 15% till 21 191 MSEK (18 499), varav 5% (3) organisk och 2% (2) förvärvad tillväxt netto 
  • Stark tillväxt för Global Technologies och Americas och god tillväxt för Entrance Systems. Stabil försäljningsnivå för EMEA och Asia Pacific 
  • Avtal har tecknats om tre förvärv med en sammantagen förväntad årsomsättning på cirka 1 200 MSEK 
  • Rörelseresultatet (EBIT) var 3 424 MSEK (3 080), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,2% (16,7)
  • Nettoresultatet uppgick till 2 384 MSEK (2 153)
  • Vinst per aktie uppgick till 2,15 SEK (1,94)
  • Operativt kassaflöde ökade med 13% till 3 004 MSEK (2,654)