Q3 2017

En summering av de viktigaste händelserna under tredje kvartalet 2017

  • Nettoomsättningen ökade med 3% till 18 499 MSEK (18 025), varav 3% (2) organisk och 2% (2) förvärvad tillväxt
  • Stark tillväxt uppvisades för Global Technologies och god tillväxt för EMEA, Americas, Entrance Systems och Asia Pacific, trots svagt Kina
  • Avtal har tecknats om förvärv av fem verksamheter med en sammantagenförväntad årsomsättning på cirka 1 200 MSEK
  • Avyttring har skett av Global Technologies projektverksamhet (AdvanIDe).Verksamheten hade en årsomsättning på ca 1 250 MSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 2% till 3 080 MSEK (3 020).Rörelsemarginalen uppgick till 16,7% (16,8)
  • Nettoresultatet uppgick till 2 153 MSEK (2 122)
  • Vinst per aktie ökade med 1% till 1,94 SEK (1,91)
  • Operativt kassaflöde minskade med 6% till 2 654 MSEK (2 830)
  • VD och koncernchef Johan Molin överväger att lämna ASSA ABLOY under 2018