Q3 1 juli - 30 september 2016

Summering av de viktigaste händelserna under tredje kvartalet 2016.

  • Omsättningen var 18 025 MSEK (17 465), varav 2% (3) organisk och 2% (4) förvärvad tillväxt
  • Stark tillväxt för Global Technologies och Americas
  • God tillväxt för Entrance Systems samt tillväxt för EMEA
  • Negativ tillväxt för Asia Pacific på grund av svag efterfrågan i Kina
  • Förvärv av Trojan i Storbritannien med en förväntad årsomsättning på  220 MSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) var 3 020 MSEK (2 970). Rörelsemarginalen uppgick till 16,8% (17,0)
  • Nettoresultatet uppgick till 2 122 MSEK (2 069)
  • Vinst per aktie uppgick till 1,91 SEK (1,86)
  • Operativt kassaflöde ökade med 1% till 2 830 MSEK (2 816).