Q3 1 januari - 30 september 2015

Ännu ett starkt kvartal för ASSA ABLOY

  • Försäljningen ökade med 19% och uppgick till 17 465 MSEK (14 727). Organisk tillväxt var 3% (4).
  • Stark tillväxt i Americas, Entrance Systems och EMEA samt stabil utveckling i Global Technologies.
  • Negativ tillväxt i Asia Pacific hänförligt till svag efterfrågan i Kina.
  • I kvartalet förvärvades Nergeco i Frankrike samt två andra mindre verksamheter med en förväntad årsomsättning 2015 uppgående till cirka 400 MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) i kvartalet ökade med 19% till 2 970 MSEK (2 499). Rörelsemarginalen uppgick till 17,0% (17,0).
  • Nettoresultatet i kvartalet uppgick till 2 069 MSEK (1 749).
  • Vinst per aktie i kvartalet ökade med 18% och uppgick till 1,86 SEK (1,57).
  • Kvartalets operativa kassaflöde uppgick till 2 816 MSEK (2 249).