Q3 1 januari-30 september 2014

Fortsatt stark utveckling för ASSA ABLOY

  • Försäljningen ökade med 21%, varav 4% organisk tillväxt och uppgick till 14 727 MSEK (12 131).
  • Stark tillväxt i Americas och Entrance Systems samt en god tillväxt i EMEA och Asia Pacific.
  • Stabil tillväxt i Global Technologies.
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 20% och uppgick till 2 499 MSEK (2 090). Rörelsemarginalen uppgick till 17,0% (17,2).
  • Nettoresultatet uppgick till 1 749 MSEK (1 474).
  • Vinst per aktie ökade med 19% och uppgick till 4,72 SEK (3,98).
  • Operativt kassaflöde uppgick till 2 249 MSEK (2 175).
  • Avtal har tecknats om förvärv av Jiawei (Kina) med en förväntad omsättning 2015 uppgående till cirka 500 MSEK. I oktober förvärvades ENOX (Indien) och Turvaykköset (Finland).

Ladda ner Q3 rapport 2014

Presentation av Q3 rapport 2014