Q2 1 april - 30 juni 2017

En summering av de viktigaste händelserna under andra kvartalet:

  • Nettomsättningen ökade med 8% till 19 387 MSEK (17 894), varav 2% (4) organisk och 2% (4) förvärvad tillväxt
  • God tillväxt uppvisades för EMEA, Americas, Global Technologies och Entrance Systems och negativ tillväxt för Asia Pacific
  •  Avtal har tecknats om förvärv av fem verksamheter med en sammantagen förväntad årsomsättning på cirka 900 MSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 7% till 3 114 MSEK (2 910). Rörelsemarginalen uppgick till 16,1% (16,3)
  • Nettoresultatet uppgick till 2 179 MSEK (2 026)
  • Vinst per aktie ökade med 8% och uppgick till 1,96 SEK (1,82)
  •  Operativt kassaflödeökade med 2% till 2 575 MSEK (2 519)