Q2 1 April - 30 Juni

Stark tillväxt på mogna marknader

  • Nettoomsättningen ökade med 5% till 17 894 MSEK (17 082), varav 4% (4) organisk och 4% (3) förvärvad tillväxt
  • Stark tillväxt i Americas, EMEA och Global Technologies samt god tillväxt i Entrance Systems
  • Negativ tillväxt i Asia Pacific på grund av svag efterfrågan i Kina
  • Avtal har tecknats om förvärv av sex verksamheter med en sammantagen förväntad årsomsättning på cirka 950 MSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 6% till 2 910 MSEK (2 742). Rörelsemarginalen uppgick till 16,3% (16,1)
  • Nettoresultatet uppgick till 2 026 MSEK (1 888)
  • Vinst per aktie ökade med 7% och uppgick till 1,82 SEK (1,70)
  • Kvartalets operativa kassaflöde ökade med 27% till 2 519 MSEK (1 991).