Q2 1 januari - 30 juni 2015

Året fortsatt starkt för ASSA ABLOY

  • Kvartalets försäljning ökade med 22%, varav 4% organisk tillväxt och uppgick till
    17 082 MSEK (13 964).
  • Stark tillväxt i Global Technologies samt god tillväxt i Americas, EMEA och Entrance Systems.
  • Negativ tillväxt inom APAC på grund av fortsatt svag efterfrågan i Kina
  • Tre förvärv tecknades i kvartalet med en förväntad årsomsättning på drygt 700 MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) i kvartalet ökade med 24% och var 2 742 MSEK (2 219). Rörelsemarginalen uppgick till 16,1% (15,9).
  • Nettoresultatet i kvartalet uppgick till 1 888 MSEK (1 534).
  • Vinst per aktie i kvartalet ökade med 23% och uppgick till 1,70 SEK (1,38).
  • Kvartalets kassaflöde var 1 991 MSEK (1 963).