Q2 1 januari-30 juni 2014

Stark försäljnings- och vinstökning

  • Kvartalets försäljning ökade med 14%, varav 2% organisk tillväxt och uppgick till 13 964 MSEK (12 239).
  • Stark tillväxt i APAC samt god tillväxt i EMEA, Entrance Systems och Americas.
  • Negativ tillväxt på grund av lägre projektorder i Global Technologies.
  • Rörelseresultatet (EBIT) i kvartalet ökade med 13% och var 2 219 MSEK (1 970). Rörelsemarginalen uppgick till 15,9% (16,1).
  • Nettoresultatet i kvartalet uppgick till 1 534 MSEK (1 374).
  • Vinst per aktie i kvartalet ökade med 12% och uppgick till 4,14 SEK (3,71).
  • Kvartalets kassaflöde ökade med 24% och var 1 963 MSEK (1 589).

Ladda ner Q2 rapporten (pdf)

Ladda ner presentation om Q2 2014 (engelska)