En bra start på året

"Året startade bra med en god organisk tillväxt på 4% i det första kvartalet trots en negativ kalendereffekt med två arbetsdagar på grund av en tidig påskhelg," säger Nico Delvaux, VD och koncernchef. "Vi uppvisade stark eller god tillväxt i alla Divisioner. Global Technologies och Entrance Systems rapporterade stark organisk tillväxt med 6% respektive 5%. EMEA och Americas rapporterade 3% organisk tillväxt och Asia Pacific 4%. Våra nya produkter har levererat en stark tillväxt, med en hög efterfrågan för elektromekaniska lås likväl som lösningar för passerkontroll."

Nyckeltal

Omsättningen ökade med 2% till 18 550 MSEK (18 142), varav 4% (6) organisk och 2% (3) förvärvad tillväxt netto

Stark tillväxt uppvisades för Global Technologies och Entrance Systems och god tillväxt för Asia Pacific, EMEA och Americas

Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 2% och var 2 829 MSEK (2 787), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,3% (15,4)

Nettoresultatet uppgick till 1 964 MSEK (1 918)

Vinst per aktie uppgick till 1,77 SEK (1,73)

Operativt kassaflöde uppgick till 575 MSEK (824).