Q1 1 januari - 31 mars 2017

Summering av de viktigaste händelserna under första kvartalet 2017.

  • Omsättningen ökade med 14% till 18 142 MSEK (15 891), varav 6% (3) organisk tillväxt. Förvärv bidrog med 3%
  • Stark tillväxt uppvisades för Global Technologies, Entrance Systems, Americas, och EMEA samt god tillväxt för Asia Pacific
  •  Avtal har tecknats om förvärv av sju verksamheter med en sammantagen förväntad årsomsättning på cirka 700 MSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 16% och var 2 787 MSEK (2 411), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,4% (15,2)
  • Nettoresultatet uppgick till 1 918 MSEK (1 638)
  • Vinst per aktie uppgick till 1,73 SEK (1,47)
  •  Operativt kassaflöde uppgick till 824 MSEK (498)