Q1 1 januari - 30 mars 2016

Bra start på året för ASSA ABLOY

  • Nettoomsättningen uppgick till 15 891 MSEK (15 252) motsvarande 4% ökning, varav 3% (5) organisk och 3% (3) förvärvad tillväxt.
  • Stark tillväxt i Americas samt god tillväxt i EMEA och Entrance Systems.
  • Tillväxt i Global Technologies samt fortsatt negativ tillväxt i Asia Pacific p.g.a. Kina.
  • Avtal har tecknats om förvärv av tre bolag med en sammantagen förväntad årsomsättning på cirka 750 MSEK. Avtal har även tecknats om avyttring av verksamheten inom billås (Car Locks) med en årsomsättning om cirka 550 MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2 411 MSEK (2 329). Rörelsemarginalen uppgick till 15,2% (15,3).
  • Nettoresultatet uppgick till 1 638 MSEK (1 616).• Vinst per aktie ökade med 1% och uppgick till 1,47 SEK (1,45).
  • Kassaflödet var normalt för säsongen och uppgick till 498 MSEK (520).