Q1 1 januari - 31 mars 2015

Året börjar starkt för ASSA ABLOY

  • Omsättningen ökade med 24% i kvartalet, varav 5% organisk tillväxt, och uppgick till
    15 252 MSEK (12 305).
  • Stark tillväxt i Americas, Global Technologies och Entrance Systems samt god tillväxt i EMEA.
  • Negativ tillväxt i Asia Pacific.
  • Två förvärv genomförda under kvartalet med en förväntad årsomsättning på cirka 340 MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2 329 MSEK (1 857). Rörelsemarginalen var 15,3% (15,1).
  • Nettoresultatet uppgick till 1 616 MSEK (1 264).
  • Vinst per aktie ökade med 28% och uppgick till 4,36 SEK (3,41).
  • Kassaflödet var normalt för säsongen och uppgick till 520 MSEK (557).