Q2 1 januari-30 juni 2013

Förnyad tillväxt med ökat resultat för ASSA ABLOY

  • Försäljningen ökade med 2%, varav 3% organisk tillväxt och uppgick till 12 239 MSEK (11 997).
  • Stark tillväxt i Americas och Global Technologies samt god tillväxt i Asia Pacific.
  • Svag men stabil utveckling i EMEA och inom Entrance Systems.
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 5% och uppgick till 1 970 MSEK (1 885). Rörelsemarginalen uppgick till 16,1% (15,7).
  • Nettoresultatet uppgick till 1 374 MSEK (1 306).
  • Vinst per aktie ökade med 5% och uppgick till 3,71 SEK (3,54).
  • Kassaflödet var fortsatt bra och uppgick till 1 589 MSEK (1 435).

Ladda ner kvartalsrapporten Q2 1 januari-30 juni 2013

Ladda ner presentationen för Q2 kvartalsrapport 2013