Q3 1 januari-30 september 2013

Stark tillväxt för ASSA ABLOY i alla delar undantaget Europa

  • Försäljningen ökade med 5%, varav 3% organisk tillväxt och uppgick till 12 131 MSEK (11 545).
  • Stark utveckling i Americas, Asia Pacific samt Global Technologies.
  • Stabil men låg efterfrågan i EMEA och Entrance Systems.
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 8% och uppgick till 2 090 MSEK (1 932). Rörelsemarginalen uppgick till 17,2% (16,7).
  • Nettoresultatet uppgick till 1 474 MSEK (1 316).
  • Vinst per aktie ökade med 13% och uppgick till 3,98 SEK (3,53).
  • Operativt kassaflöde ökade med 11% och uppgick till 2 175 MSEK (1 967).
  • Kartläggning av ett nytt strukturprogram har inletts, med planerad lansering i fjärde kvartalet.
  • Avtal har tecknats om förvärv av Ameristar (USA), Mercor (Polen), Xinmao (Kina) samt Huasheng (Kina) med en sammanlagd årsomsättning om cirka 2 000 MSEK.

Ladda ner kvartalsrapporten Q3 1 januari-30 september 2013

Ladda ner presentationen för Q3 kvartalsrapport 2013