Bokslutskommuniké 2013

Starkt slut på året för ASSA ABLOY

Fjärde kvartalet

 • Omsättningen ökade med 8% i kvartalet, varav 4% organisk tillväxt, och uppgick till 13 242 MSEK (12 239).
 • Stark tillväxt i divisionerna Global Technologies and Americas samt en god tillväxt i Asia Pacific och i Entrance Systems.
 • Divisionen EMEA stabiliserades and visade en svag tillväxt.
 • Förvärv genomfört av Amarr (USA), Ameristar (USA) och Mercor (Polen), med en förväntad årsomsättning på totalt 3 600 MSEK.
 • Strukturprogrammet konstadsfört med 1 000 MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2 202* MSEK (2 030), en ökning med 8%. Rörelsemarginalen uppgick till 16,6* % (16,6).
 • Nettoresultatet uppgick till 1 510** MSEK (1 405).
 • Vinst per aktie ökade med 8% och uppgick till 4,08** SEK (3,79).
 • Starkt operativt kassaflöde uppgående till 2 541 MSEK (3 160).

Helåret

 • Omsättningen ökade med 4%, varav 2% organisk tillväxt, och uppgick till 48 481 MSEK (46 619).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 7 923* MSEK (7 501) motsvarande en ökning med 6%. Rörelsemarginalen uppgick till 16,3* % (16,1).
 • Nettoresultatet uppgick till 5 496** MSEK (5 172).
 • Vinst per aktie ökade med 6% och uppgick till 14,84** SEK (13,97).
 • Starkt operativt kassaflöde uppgående till 6 803 MSEK (7 044)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 5,70 SEK per aktie (5,10).

Nyckeltal i excel (länk till 4.7 Nyckeltal)

* Exklusive jämförelsestörande poster under 2013 uppgående till -1 000 MSEK för kvartalet och helåret.
* * Exklusive jämförelsestörande poster under 2013 efter skatt uppgående till -721 MSEK för kvartalet och helåret.