Q2 1 januari-30 juni 2013

Solid försäljning och vinst trots svag marknad

  • Försäljningen uppgick till 10 868 MSEK (10 839) varav -1% organisk tillväxt.
  • God tillväxt i Americas och fortsatt tillväxt i Asien.
  • EMEA och Entrance Systems påverkades negativt av den svaga utvecklingen i Europa.
  • Tre mindre förvärv genomförda under året med en total årsomsättning på 130 MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 662 MSEK (1 655). Rörelsemarginalen var 15,3% (15,3).
  • Nettoresultatet uppgick till 1 138 MSEK (1 146).
  • Vinst per aktie minskade med 1% och uppgick till 3,07 SEK (3,11).
  • Kassaflödet var normalt för säsongen och uppgick till 498 MSEK (483).

Ladda ner kvartalsrapporten Q1 1 januari-31 mars 2013

Ladda ner presentationen för Q1 kvartalsrapport 2013