Årsredovisning 2014

Ladda ner PDF:

Ladda ner PDF

Beställ tryckta kopior:

Beställ en tryckt kopia

Utdrag ur kommentar från VD och koncernchef Johan Molin

Hög innovationstakt skapar värde på en svag marknad

2014 blev ett rekordår för ASSA ABLOY. Omsättningen steg med 17 procent till 56 843 MSEK med 3 procent organisk tillväxt. Rörelseresultatet ökade med 17 procent till 9 257 MSEK. Koncernen kunde blicka tillbaka på sina första 20 år med en försäljningsökning på 1 500 procent och ett ökat rörelseresultat med 5 800 procent, en enastående prestation i modern svensk industrihistoria. Med framgångsrika strategier för ökad marknadsnärvaro, produktledarskap och kostnadseffektivitet är koncernen väl positionerad för fortsatt långsiktig och lönsam tillväxt driven av vår tids stora ekonomiska trender, urbanisering, snabb teknologisk utveckling och ökade säkerhetsbehov.

Nyckeltal och händelser

  • Omsättningen ökade med 17 procent till 56 843 MSEK (48 481).
  • Rörelseresultatet uppgick till 9 257 MSEK (7 923).
  • Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 17,38 SEK (14,84 SEK). Det operativa kassaflödet uppgick till 8 238 MSEK (6 803).
  • Investeringar i produktutveckling fortsatte på en accelererad nivå och en mängd nya produkter lanserades