Årsredovisning 2006

/Global/Investors/Annual-Report/2006/Field_mountain_AnnualReport.jpg

Digital online-version av rapporten

Årsredovisning 2006 webbversion 

Rapporten som pdf

Ladda ned årsredovisning 2006

Beställ rapporten i tryckt format

Skicka e-post till ASSA ABLOYs kommunikationsavdelning

Utdrag ur kommentar från VD och koncernchef Johan Molin

En koncern med bra fart framåt

ASSA ABLOYs starka utveckling har sing grund i en god ekonomisk tillväxt på våra viktigaste marknader i europa och Nordamerika samt framgång inom snabbväxande segment som elektromekaniska lås, passagekontroll, automatiska dörrar och identifieringstekonologi. Förvärven av bkand annat Fargo Electronics och Adams Rite visar på den stora förvärvsppotential som fortfarande finns på marknaden. Detta gäller både tekonologiförvärv och kompletterande förvärv.

Nyckeltal och händelser

  • Omsättningen ökade till 31 137 MSEK (27 802) med en organisk tillväxt på 9 procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 4 771 MSEK (4 078), en ökning med 17 procent.
  • Vinst per aktie exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 7,99 SEK (6,97).
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 3 528 MSEK (3 702).
  • Ett treårigt strukturprogram startades under året för att realisera synergier inom koncernens produktion. Årliga besparingar beräknas uppgå till 600 MSEK från 2009.
  • Förvärvstakten ökade under året genom bland annat förvärvet av Fargo Electronics som är världsledande inom det snabbväxande segmentet för säkert utfärdande av kort.