Årsredovisning 2004

Digital online-version av rapporten

Årsredovisning 2004 webbversion

Rapporten som pdf

Ladda ned årsredovisning 2004

Beställ rapporten i tryckt format

Skicka e-post till ASSA ABLOYs kommunikationsavdelning

Utdrag ur kommentar från VD och koncernchef Bo Dankis

Hur många nycklar har du på din nyckelknippa? Att vi alltid bär med oss nycklar och passerkort visar på vårt dagliga behov av säkerhet. Och det faktum att det är så många olika nycklar på knippan visar hur fragmenterad låsindustrin fortfarande är.

Det är varken speciellt säkert eller bekvämt att bära runt på en full nyckelknippa. Här finns tydliga behov av nya innovativa lösningar. Och för att kunna driva och lansera innovativa lösningar krävs inte bara en bra idé utan också globala resurser inom utveckling, marknadsföring, logistik och tillverkning.

ASSA ABLOY är vår industris enda globala aktör. På tio år har vi förvärvat många av låsbranschens starkaste bolag och byggt en världsledande låskoncern – både i storlek och i handlingskraft. Men det faktum att du fortfarande bär alla dessa nycklar på din nyckelknippa visar att vi, trots våra framgångar, fortfarande har våra största segrar framför oss.

Nyckeltal och händelser

  • Omsättningen ökade till 25 526 MSEK (24 080) med en organisk tillväxt om 5 procent. Försäljningen påverkades negativt av valutaeffekter om –982 MSEK.
  • Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 3 748 MSEK (3 352), en ökning med 12 procent.
  • Vinst per aktie efter skatt och full konvertering uppgick till 4,05 SEK (3,31), en ökning med 22 procent.
  • Det operativa kassaflödet ökade till 3 439 MSEK (3 265).
  • Det tvååriga handlingsprogrammet ”Leverage & Growth” fortlöper väl med en lång rad specifika aktiviteter. Den årliga besparingstakten beräknas uppgå till 450 MSEK under senare delen av 2005.
  • ASSA ABLOY har under 2004 genomfört en översyn av koncernens strategier som sammanfattas i tre övergripande teman: öka tillväxten inom den nuvarande kärnverksamheten, expandera på nya marknader och inom nya segment och att minska kostnadsbasen.