Årsredovisning 2003

/Global/Investors/Photos/Cover-Annual-Report2003-524x224.jpg

Digital online-version av rapporten

Klicka här för att öppna Årsredovisning 2003 i webbversion.

Rapporten som pdf

Årsredovisning 2003

Beställ rapporten i tryckt format

Skicka e-post till ASSA ABLOYs kommunikationsavdelning

Utdrag ur kommentar från VD och koncernchef Bo Dankis

Tillväxt genom koncernstyrka och innovationer

Generellt sett har 2003 varit ytterligare ett gott år för ASSA ABLOY, även om det också har varit utmanande i en tid då vi går in i en ny fas av vår utveckling. På mindre än tio år har vi byggt upp en unik koncern inom vår bransch.Vi har förvärvat mer än hundra bolag.Vårt nästa mål är att utnyttja vår position till fullo genom att dra nytta av vår koncernstyrka och möjligheter till tillväxt.

Nyckeltal och händelser

  • I mars 2003 tillträdde Bo Dankis som ny VD och koncernchef.
  • Koncernledningen har reducerats från 17 till 7 personer.
  • Verksamheten har organiserats i fyra divisioner: EMEA, Americas, Asia Pacific och Global Technologies.
  • Ett tvåårigt handlingsprogram ”Leverage and Growth” har initierats för att utveckla koncernens styrka och skapa en bas för långsiktig tillväxt. Omstruktureringskostnader relaterade till handlingsprogrammet uppgick till 1 320 MSEK.
  • Omsättningen uppgick till 24 080 MSEK (25 397) och har påverkats negativt av växelkurseffekter med –2 660 MSEK.
  • Resultat före skatt exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 1 903 MSEK (2 015).
  • Vinst per aktie exklusive jämförelsestörande poster blev 3,31 SEK (3,53).
  • Operativt kassaflöde uppgick till 3 265 MSEK (3 525).