Årsredovisning 2002

/Global/Photos-General-Library/girl_airport_524x224.jpg

Digital online-version av rapporten

Årsredovisning 2002 webbversion

Rapporten som pdf

Ladda ned årsredovisning 2002

Beställ rapporten i tryckt format

Skicka e-post till ASSA ABLOYs kommunikationsavdelning

Utdrag ur kommentar från VD och koncernchef Carl-Henric Svanberg

Värde skapas med nöjda kunder

Vi har skapat en global närvaro. Vi har också kommit långt i arbetet med att bygga en sammanhållen koncern med en gemensam filosofi. Nu är tiden mogen att fokusera ännu hårdare på våra kunder och på att erbjuda mervärden som bygger på ökad säkerhet, trygghet och användarvänlighet.

I den här årsredovisningen finns många exempel på hur vi dagligen arbetar för att försöka överträffa förväntningarna hos våra kunder världen över. Bara genom att skapa genuina värden för dem kan vi nå tillväxt och – i det långa loppet – värde för våra aktieägare.

Nyckeltal och händelser

  • Omsättningen ökade med 13 procent till 25 397 MSEK (22 510)
  • Organisk tillväxt för jämförbara enheter uppgick till 2 procent
  • Resultat före skatt ökade med 23 procent till 2 015 MSEK (1 642*)
  • Vinst per aktie ökade med 18 procent till 3,53 SEK (2,98*)
  • Vinst per aktie exklusive goodwillavskrivningar ökade med 14 procent till 6,13 SEK (5,39*)
  • Operativt kassaflöde uppgick till 3 525 MSEK (2 338)
  • Förvärv av Besam