Årsredovisning 2001

2001 har varit vårt mest utmanande och intressanta år hittills. Omsättningen ökade med 56 procent och i integrationsarbetet av 30 nya bolag med 12 000 anställda har vårt deltagandet i Volvo Ocean Race visat sig vara ett ovärderligt och framgångsrikt verktyg. Båten passerar våra huvudmarknader och vid hamnstoppen håller vi lokala ledningsmöten för att säkerställa att alla förstår, uppskattar och inför vårt sätt att arbeta.

Vi får också tillfälle att träffa och informera partners och kunder om våra idéer för framtiden och möjlighet att visa människor världen över att bakom våra starka lokala varumärken står en global ledare.

Rapporten i sektioner