Årsredovisning 2000

År 2000 var ännu ett år av stark utveckling för vår grupp. Vinsten före skatt ökade med 43 procent till 1 402 miljoner kronor, kassaflödet efter löpande investeringar uppgick till 1 756 miljoner kronor och vinsten per aktie ökade med 23 procent till 2,73 kronor. Genom en kombination av förvärv och organisk tillväxt ökade försäljningen till 14 394 miljoner kronor (10 277 miljoner kronor) och pro forma närmade sig försäljningen
20 miljarder kronor.

Genom förvärvet av den globala låsgruppen Yale Intruder Security skapade vi en världsledande position. Under året förvärvade vi också HID, världsledaren på identifiering för passersystem och adderade därmed ett logiskt och snabbväxande affärsområde med viktig ”know-how” för utvecklingen av framtidens intelligentare lås.

Årsrapporten 2000 i sektioner