Årsredovisning1999

1999 har varit ännu ett händelserikt och viktigt år för ASSA ABLOY-koncernen. Omsättningen ökade med 20 procent till 10 277 MSEK, resultatet före skatt ökade med 31 procent till 981 MSEK och vinsten per aktie ökade med 26 procent till 2:25 SEK. Operativt kassaflöde, som är en god värdemätare på verksamhetens utveckling, uppgick till 1 218 MSEK.

Årsrapporten 1999 i sektioner