Årsredovisning 2015

/global/scaled/2761x1201x26x1213x1000x435/Global-Investors-Photos-_MG_0950 New2.jpg

ASSA ABLOYs årsredovisning 2015 finns tillgänglig som PDF samt beställningsbar tryckt version.

Ladda ner Årsredovisning 2015 som PDF

Beställ en tryckt kopia

Nyckeltal och händelser

  • Omsättningen ökade med 20 procent till 68 099 MSEK (56 843)
  • Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 6,93 SEK (5,79)
  • Rörelseresultatet uppgick till 11 079 MSEK (9 257)
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 9 952 MSEK (8 238)
  • Investeringar i produktutveckling fortsatte på en accelererad nivåoch en mängd nya produkter lanserades

 

Utdrag ur kommentar från VD och koncernchef Johan Molin

Teknologiskt ledarskap stärker vårlångsiktiga lönsamma tillväxt

2015 blev åter ett rekordår för ASSA ABLOY. Omsättningen steg med 20 procent till68 099 MSEK. Den organiska tillväxten var 4 procent. Rörelseresultatet ökade med 20 procent till 11 079 MSEK.

Våra strategier fungerar väl i en global marknad med ojämn och relativt svag tillväxt. Det är tydligt att vi stärker vårt erbjudande till kunderna och tar marknadsandelar inte minst tack vare de senaste årens satsningar på innovation och produktutveckling,hållbarhet och tillväxtmarknader.

I det accelererande teknologiskiftettill elektronik, digitaliseringoch mobilitet har vi tagit ledarskap. Det gör att vi är väl positioneradeför fortsatt långsiktig lönsam tillväxt.

Johan Molin, VD och koncernchef