Årsredovisning 2017

/global/scaled/3662x1594x888x278x1000x435/Global-Investors-Photos-ÅR omslag crop.jpg

Ladda ner ASSA ABLOYs årsredovisning 2017 som PDF eller beställ en tryckt version via länken nedan.

Ladda ner som PDF

Beställ en tryckt kopia

Finansiellt i korthet

  • Omsättningen ökade med 7 procent under året till totalt 76 137 MSEK ( 71 293 ) drivet av en fortsatt snabb tillväxt för elektromekaniska produkter.
  • 16 förvärv har slutförts under året, vilket bidrog till 2 procent förvärvad tillväxt netto under året.
  • Fortsatt god intjäning och starkt kassaflöde uppvisades under året. Rörelsemarginalen exklusive jämförelsestörande poster var 16,2 procent (15,8 ).
  • Investeringar i produktutveckling var på en fortsatt hög nivå och en mängd nya produkter lanserades.

Utdrag ur kommentar från VD och koncernchef 

Innovation och produktutveckling driver tillväxten

"2017 blev åter ett bra år för ASSA ABLOY. Försäljningen ökade och uppgick till 76 137 MSEK.Den organiska tillväxten ökade till 4 procent, med en fortsatt stark utveckling för våra elektromekaniskalösningar.

Vi stärkte vårt marknadsledarskap, dels tack vare hög innovationstakt inomelektromekaniska, digitala och hållbara lås- och dörrlösningar och dels genom förvärv av 16 bolag.

Rörelseresultatet ökade med 10 procent till12 341 MSEK med stöd av ökad försäljning och brakostnadskontroll. Rörelsemarginalen förbättrades till 16,2 procent, i linje med vårt mål."

Johan Molin, VD och koncernchef