Årsredovisning 2016

/global/scaled/1986x865x14x896x1000x435/Global-Investors-Annual-Report-2016-annualreport-image-medium.jpg

ASSA ABLOYs årsredovisning 2016 finns tillgänglig som PDF samt beställningsbar tryckt version.

Ladda ner som PDF
Beställ en tryckt kopia

Finansiellt i korthet

  • Omsättningen ökade med 5 procent till 71 293 MSEK (68 099) drivet av fortsatt snabb tillväxt for elektromekaniska produkter.
  • 13 förvärv har genomförts under året, vilket bidragit till 3 procent tillväxt under året inklusive avyttring.
  • Fortsatt god intjäning och starkt kassaflöde uppvisades under året. Rörelsemarginalen exklusive jämföreslestörande poster var 15,8 procent (16,3).
  • Investeringar i produktutveckling fortsatte på en högnivå och en mögd nya produkter lanserades.

Utdrag ur kommentar från VD och koncernchef Johan Molin

Innovation driver vårt marknadsledarskap

2016 blev åter ett bra år för ASSA ABLOY och det var mycket glädjande att vi åter såg god tillväxt på de mogna marknaderna. Utvecklingen på tillväxtmarknaderna var däremot svag. Digitalisering och hållbara produkter, där koncernen är marknadsledande, blir allt viktigare drivkrafter for tillväxt.

Det är tydligt att vi stärker vårt erbjudande till kunderna och ökar vår marknadsandel. Omsättningen steg med 5 procent till 71 293 MSEK. Den organiska tillväxten var 2 procent. Rörelseresultatet ökade med 2 procent till 11 254 MSEK. Koncernens globala marknadsledarskap, höga innovationstakt och goda kostnadskontroll positionerar oss väl för fortsatt långsiktig lönsam tillväxt.

Johan Molin, VD och koncernchef