ASSA ABLOYs årsredovisning 2013

ASSA ABLOYs årsredovisning 2013 finns tillgänglig som PDF samt beställningsbar tryckt version.

Ladda ner pdf

ASSA ABLOY årsredovisning 2013.pdf

Beställ tryckta kopior

Här kan du beställa din tryckta kopia av årsredovisningen. 

Utdrag ur kommentar från VD och koncernchef Johan Molin

Högt innovationstempo skapar värde på en svag marknad

2013 blev åter ett bra år för ASSA ABLOY. Omsättningen steg med 4 procent till 48 481 MSEK med 2 procents organisk tillväxt. Rörelseresultatet ökade med 6 procent till 7 923 MSEK och marginalen stärktes ytterligare till 16,3 procent. Koncernen kan nu se tillbaka på flera år av tillväxt, stigande vinster och bra kassaflöde i en av de djupaste ekonomiska kriserna på många årtionden.

Det visar att ASSA ABLOY har medarbetare och strategier som skapar värde även under svaga marknadsförutsättningar. Genom ständigt ökad marknadsnärvaro, högt innovations- och produktutvecklingstempo och kostnadseffektivitet i alla processer har vi skapat ett gott utgångsläge för fortsatt framgång.

Nyckeltal och händelser

  • Omsättningen ökade med 4 procent till 48 481 MSEK (46 619).
  • Rörelseresultatet uppgick till 7 923 MSEK (7 501).
  • Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 14,84 SEK (13,97 SEK).
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 6 803 MSEK ( 7 044).
  • Inversteringar i produktutveckling fortsatte på en accelererad nivå och en mängd nya produkter lanserades