Årsredovisning 2010

/Global/Investors/Annual-Report/2010/Cover-AR-2010-524x224.jpg

ASSA ABLOYs årsredovisning 2013 finns tillgänglig som PDF samt beställningsbar tryckt version.

Digital online-version av rapporten

Årsredovisning 2010 i digital onlineversion.

Rapporten som pdf

ASSA ABLOYs årsredovisning 2010 som pdf.

Utdrag ur kommentar från VD och koncernchef Johan Molin

Fortsatt lönsam tillväxt

"Det var med glädje jag kunde konstatera att konjunkturen förbättrades under 2010 och den organiska tillväxten kom tillbaka med hela 6 procent i andra halvåret. Den goda tillväxten skapades genom konse kventa investeringar i nya produkter, selektiv förstärkning av marknadsorganisationen och flera spännande förvärv. Samtidigt fortsatte ASSA ABLOY sitt framgångsrika effektiviseringsarbete och kom ut ur lågkonjunkturen som ett mycket starkare företag. Resultat och marginaler låg under hela året på en rekordhög och ökande nivå samtidigt som kassaflödet var starkt och den finansiella ställningen mycket god. Under året slutfördes 13 förvärv med 8 procent tillförd omsättning, till stor del på tillväxtmarknaderna, och koncernens största förvärv någonsin initierades genom budet på svenska Cardogruppen."

Nyckeltal och händelser

  • Omsättningen ökade med 5 procent till 36 823 mSEK (34 963).
  • Rörelseresultatet uppgick till 6 046 mSEK (5 413).
  • Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till10,89 SEK (9,22).
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 6 285 mSEK (6 843).
  • Investeringar i produktutveckling fortsatte på en accelererad nivå och en mängd nya produkter lanserades.
  • Skalbar infrastruktur för säker leverans av mobila nycklar lanserades under året.
  • Förvärv av Pan Pan, Kinas största tillverkare av högsäkerhetsdörrar i stål. övriga större förvärv under året var King Door Closers, Sydkorea, Paddock, Storbritannien och ActivIdentity, USA.
  • Tecknat avtal om förvärv av Cardo, ett ledande svenskt företag inom industridörrar.