Årsredovisning 2008

/Global/Investors/Annual-Report/2008/China-1107-0768-524x224.jpgASSA ABLOY Årsredovisning 2008 on-line webb version

2008 i korthet

• Omsättningen ökade med 4 procent till 34 918 MSEK (33 550).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5 5261 MSEK (5 458).
• Vinst per aktie uppgick till 9,211 SEK (9,02).
• Det operativa kassaflödet uppgick till 4 769 MSEK (4 808).
• Strukturprogrammet initierat 2006 har varit en stor framgång och kommer att slutföras under 2009. Den årliga besparingstakten ligger nära målnivån 600 MSEK som kommer att nås under 2009.
• En ny genomgång av produktionsstrukturen genomfördes under året. Kostnaden för det nya programmet uppgick till 1 180 MSEK med en återbetalningstid på 2–3 år.
• Kraftfulla investeringar i produktutvecklingen genomfördes vilket kommer att ge positiva bidrag till försäljningen.
• Under året förvärvades 18 bolag som tillför en omsättning på årsbasis om cirka 1 800 MSEK.

ASSA ABLOY Årsredovisning 2008 on-line webb version

ASSA ABLOY Årsredovisning 2008 (pdf)

Beställ en tryckt kopia.

Se även ASSA ABLOY Hållbarhetsredovisning 2008