Årsredovisning 2007

/Global/Investors/Annual-Report/2007/Beijing_skyline_524x224.jpg

ASSA ABLOYs årsredovisning 2007 finns tillgänglig som PDF samt beställningsbar tryckt version.

Rapporten som pdf

Årsredovisning 2007

Beställ rapporten i tryckt format

Skicka e-post till ASSA ABLOYs kommunikationsavdelning

Utdrag ur kommentar från VD och koncernchef Johan Molin

Tillväxt och innovation i fokus

ASSA ABLOYs starka utveckling har sin grund i en långsiktig strukturell tillväxt i efterfrågan på våra viktigaste markander i europa och Nordamerika, en ökande efterfrågan på nya marknader samt framgångar inom snabbväxande segment som elektromekaniska lås, passagekontroll, säkert utfärdande av smarta kort, automatiska dörrar och identifieringsteknologi. 

Under året förvärvades 17 bolag som kommer att tillföra en omsättning på årsbasis om ungefär 1 800 MSEK. genom förvärven kompletterades ASSA ABLOYs produktutbud, ny teknologi tillfördes samt konvernens geografiska täckning ökades.

Nyckeltal och händelser

  • Omsättningen ökade till 33 550 MSEK (31 137) med en organisk tillväxt på 7 procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5 458 MSEK (4 7712),en ökning med 14 procent.
  • Vinst per aktie uppgick till 9,02 SEK (7,992).
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 4 808 MSEK (3 528).
  • Det treåriga strukturprogrammet för koncernens tillverkande enheter fortsatte med stor framgång under året.
  • Under året förvärvades 17 bolag som kommer att tillföra en omsättning på årsbasis om ungefär 1 800 MSEK.
  • Bland de större förvärven under året kan nämnas kinesiska Baodean, koreanska iRevo, irländska Aontec, nordirländska Powershield, nordamerikanska Pemko samt australiensiska Pyropanel.
  • Under året har koncernen fortsatt sin ökade satsning på produktutveckling och gemensamma produktplattformar.