Årsredovisning 2005

/Global/Photos-General-Library/park_524x224.jpg

Digital online-version av rapporten

Årsredovisning 2005 webbversion

Rapporten som pdf

Ladda ned årsredovisning 2005

Beställ rapporten i tryckt format

Skicka e-post till ASSA ABLOYs kommunikationsavdelning

Utdrag ur kommentar från VD och koncernchef Johan Molin

Stor potential genom ständiga förbättringar

Den 1 december 2005 tillträdde jag posten som VD och koncernchef för ASSA ABLOY. Under de första månaderna har jag ägnat min tid åt att besöka så många koncernbolag som möjligt. Mitt samlade intryck är att ASSA ALOY tack vare sin erfarna personal och starka position på marknaden har goda framtidsmöjligheter.

Nyckeltal och händelser

  • Omsättningen ökade till 27 802 MSEK (25 526) med en organisk tillväxt om 5 procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4 078 MSEK (3 683), en ökning med 11 procent.
  • Vinst per aktie efter skatt och utspädning uppgick till 6,97 SEK (6,33), en ökning med 10 procent.
  • Det operativa kassaflödet ökade till 3 702 MSEK (3 439).
  • Johan Molin tillträdde som ny VD och koncernchef den 1 december 2005.