Presentationer och videor

Vid varje delårsrapport och Bokslutskommuniké hålls en kombinerad analytikerträff och webbkonferens. Här hittar du ett arkiv över PowerPoint-presentationerna från dessa möten. Presentationerna finns enbart på engelska.
Här finns även videointervjuer med VD Johan Molin i samband med kvartals- och årsrapporter samt filmer från ASSA ABLOYs kapitalmarknadsdagar.