Tillväxtfaktorer

/global/scaled/6008x2612x0x294x1000x435/Global-investors-new-iStock_000040338548_Double.jpg

ASSA ABLOYs marknadsstrategi är baserad på en långsiktig teknologidriven tillväxt i efterfrågan på de mogna marknaderna i Europa och Nordamerika och en snabbt ökande efterfrågan i tillväxtländerna driven av urbanisering. För att öka marknadsnärvaron ska ASSA ABLOY utnyttja styrkan i varumärkesportföljen, öka tillväxten inom kärnverksamheten med segmentering och expandera på nya marknader och produktområden.

Den nya ”elektroniska världen” har lett till en ökad efterfrågan på elektromekaniska och digitala produkter. Kundernas behov av passerkontroll och högsäkerhet i identifieringsprocessen ökar dessutom allt mer. Dörrautomatik, Entrance Solutions, är ett annat snabbväxande område inom den elektroniska världen, som bidrar till ökad komfort.

Dessutom ökar behovet av trygghet och säkerhet med fokus på komfort och design över hela världen. Dagens kunder efterfrågar lösningar i stället för enstaka låskomponenter. Marknaden förändras snabbt i och med att nya teknologier utvecklas och lanseras, och ASSA ABLOY har en ledande position inom elektromekaniska produkter, vilket kommer att få allt större betydelse för koncernens framtida tillväxt.

Geografiskt sett kommer ASSA ABLOY att fortsätta expandera på nya marknader, där urbaniseringen är som starkast och behovet av våra lösningar förväntas öka i och med att levnadsstandarden blir allt högre.

För att bättre kunna utnyttja koncernens starka varumärke på det globala planet, kommer de lokala varumärkena på sikt att samordnas under huvudvarumärket ASSA ABLOY. Huvudvarumärket kommer att kompletteras av ett antal globala varumärken, och koncernens lokala produktvarumärken kommer att kopplas allt starkare till huvudvarumärket ASSA ABLOY.