ASSA ABLOYs delårsrapport avseende andra kvartalet 2016 den 19 juli

ASSA ABLOY kommer att publicera delårsrapport avseende det andra kvartalet 2016 tisdagen den 19 juli 2016 kl. 08.00 (CET).

Ett investerarmöte kombinerat med en webbkonferens kommer att hållas på Operaterrassen i Stockholm kl. 10.00 (CET). 

Webcasten startar kl 10.00. Klicka här för att delta.

PowerPointpresentationen: här.

Pressrelease

 

Program tisdagen den 19 juli

10.00 Presentation av Johan Molin, VD och koncernchef, samt Carolina Dybeck Happe, ekonomi- och finansdirektör. Du kan även ringa in på telefonnummer: +46 (0)8 505 56 476, +44 (0)203 364 5371 eller +1 877 679 2993

10.30 Frågor och svar (du kan ringa in på ovanstående nummer)

11.00 Investerarmötet/webbkonferensen avslutas

För mer information, kontakta:

Hedvig Wennerholm, Investor Relations Coordinator, tel: 08-506 485 51