Presentation av delårsrapport avseende första kvartalet 2015 den 28 april

ASSA ABLOY kommer att publicera delårsrapport avseende det första kvartalet 2015 tisdagen den 28 april 2015 kl. 08.00 (CET). Ett investerarmöte kombinerat med en webbkonferens kommer att hållas på Operaterrassen i Stockholm kl. 10.00 (CET).

Material från mötet och presentationen:

Webcast: Webcasten startar kl 10.00. Klicka här för att delta.

PowerPointpresentation: ASSA ABLOY Presentation Q1 2015

Pressrelease: ASSA ABLOY rapport Q1 2015

Program

10.00  Presentation av Johan Molin, VD och koncernchef, samt Carolina Dybeck Happe,
ekonomi- och finansdirektör. Du kan även ringa in på telefonnummer:
+46 (0)8 505 56 476, +44 (0)203 364 5371 eller +1 877 679 2993

10.30  Frågor och svar (du kan ringa in på ovanstående nummer)

11.00  Investerarmötet/webbkonferensen avslutas


En inspelning kommer att finnas tillgänglig i sju arbetsdagar efter webbkonferensen på +44 (0)203 364 5943, kod: 362376#.


För mer information, vänligen kontakta:
Hedvig Wennerholm, Investor Relations Coordinator, tel: 08-506 485 51