ASSA ABLOYs bokslutskommuniké den 8 februari

ASSA ABLOY publicerade sin delårsrapport avseende det fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2015 måndagen den 8 februari 2016 kl. 08.00. I samband med detta hålls ett investerarmöte /webbkonferens på Operaterrassen i Stockholm kl. 10.00.

On-demand webcast:  Klicka här för att delta

PowerPointpresentation: Ladda ner

Press release: Ladda ner

Program

10.00 Presentation av Johan Molin, VD och koncernchef, samt Carolina Dybeck Happe, ekonomi- och finansdirektör.

Du kan även ringa in på telefonnummer: +46 (0)8 505 56 476, +44 (0)203 364 5371 eller +1 877 679 2993

10.30 Frågor och svar (du kan ringa in på ovanstående nummer)

11.00 Investerarmötet/webbkonferensen avslutas


För mer information, vänligen kontakta:Hedvig Wennerholm, Investor Relations Coordinator, tel: 08-506 485 51