ASSA ABLOYs bokslutskommuniké och telefonkonferens den 5 februari

ASSA ABLOY kommer att publicera delårsrapport avseende det fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2014 torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 (CET). Ett investerarmöte kombinerat med en webbkonferens kommer att hållas på Operaterrassen i Stockholm kl. 10.00 (CET).

Material från mötet

Webcasten startar kl 10.00.

PowerPointpresentation:

Ladda ner här

Press release

Bokslutskommuniké 2014

Agenda:

10.00  Presentation av Johan Molin, VD och koncernchef, samt Carolina Dybeck Happe,
ekonomi- och finansdirektör. Du kan även ringa in på telefonnummer:
+46 (0)8 505 56 476, +44 (0)203 364 5371 eller +1 877 679 2993

10.30  Frågor och svar (du kan ringa in på ovanstående nummer)

11.00  Investerarmötet/webbkonferensen avslutas


En inspelning kommer att finnas tillgänglig i sju arbetsdagar efter webbkonferensen p�� +44 (0)203 364 5943, kod: 357058#.


För mer information, vänligen kontakta:
Hedvig Wennerholm, Investor Relations Coordinator, tel: 08-506 485 51