Finansiella mål

För att leva upp till visionen om att vara världens mest framgångsrika och innovativa leverantör av kompletta lås- och dörrlösningar har ASSA ABLOY satt upp två finansiella mål.

  1. Att växa med 10 procent årligen genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv
  2. Att nå en rörelsemarginal på 16–17 procent

På lång sikt och som ett genomsnitt över en ekonomisk cykel.

ASSA ABLOYs strategiska fokusering på marknadsnärvaro, produktledarskap och kostnadseffektivitet har varit mycket framgångsrik. Koncernens tillväxt och resultatutveckling har skapat stora värden för kunder, aktieägare och medarbetare.

Den genomsnittliga årliga tillväxten under de senaste tio åren har varit 9 procent. Koncernens tillväxt år 2016 var 5 procent, inklusive 2 procent organisk tillväxt och 3 procent från förvärv. Den genomsnittliga rörelsemarginalen under de senaste tio åren var cirka 16 procent exklusive jämförelsestörande poster.

Vinsten per aktie har ökat med 170 procent sedan 2006.

Läs om vår vision.