Största aktieägare

Uppgifterna baseras på aktieboken per 31 mars 2018

ÄgareA-aktierB-aktierKapital, %, ¹Röster, %, ¹
Investment AB Latour 41 595 729 63 900 000 9,5% 29,5%
Melker Schörling AB 15 930 240 21 654 104 3,4% 11,1%
Capital Group fonder   59 180 476 5,3% 3,6%
Government of Singapore   49 669 885 4,5% 3,1%
Fidelity   39 975 611 3,6% 2,5%
BlackRock   28 804 766 2,6% 1,8%
Vanguard   27 609 498 2,5% 1,7%
Swedbank Robur Funds   24 914 815 2,2% 1,5%
Alecta Pension Insurance   24 695 000 2,2% 1,5%
Norges Bank   20 663 506 1,9% 1,3%
Övriga ägare   693 982 704 62,3% 42,4%
Totalt antal 57 525 969 1 055 050 365 100,00% 100,00%

1) Baserat på antal utestående aktier och röster på 1 110 776 334 respektive 1 628 510 055, exklusive eget innehav.
Källa: Modular Finance AB och Euroclear Sweden AB