Största aktieägare

Uppgifterna baseras på aktieboken per 30 september 2017

ÄgareA-aktierB-aktierKapital, %, ¹Röster, %, ¹
Investment AB Latour 41 595 729 63 900 000 9,5% 29,5%
Melker Schörling AB 15 930 240 26 882 608 3,9% 11,4%
Capital Group fonder   55 013 324 5,0% 3,4%
BlackRock, Inc.   53 719 714 4,8% 3,3%
Government of Singapore   41 415 388 3,7% 2,5%
Swedbank Robur fonder   36 958 737 3,3% 2,3%
Fidelity   32 981 680 3,0% 2,0%
Norges Bank   30 710 314 2,8% 1,9%
Alecta Pensionsförsäkring   29 295 000 2,6% 1,8%
Vanguard   25 641 690 2,3% 1,6%
Övriga ägare   658 531 910 59,1% 40,3%
Totalt antal 57 525 969 1 055 050 365 100,00% 100,00%

1) Baserat på antal utestående aktier och röster på 1 110 776 334 respektive 1 628 510 055, exklusive eget innehav.
Källa: Modular Finance AB och Euroclear Sweden AB