Största aktieägare

Uppgifterna baseras på aktieboken per 30 juni 2018

ÄgareA-aktierB-aktierKapital, %, ¹Röster, %, ¹
Investment AB Latour 41 595 729 63 900 000 9,5% 29,5%
Melker Schörling AB 15 930 240 21 654 104 3,4% 11,1%
Capital Group fonder   55 605 949 5,0% 3,4%
Government of Singapore   50 182 507 4,5% 3,1%
Fidelity   40 498 355 3,6% 2,5%
BlackRock   34 341 866 3,1% 2,1%
Vanguard   28 201 802 2,5% 1,7%
Alecta Pension Insurance   24 695 000 2,2% 1,5%
Swedbank Robur Funds   23 344 004 2,1% 1,4%
Allianz Global Investors   17 694 963 1,6% 1,1%
Övriga ägare   694 931 815 62,5% 42,6%
Totalt antal 57 525 969 1 055 050 365 100,00% 100,00%

1) Baserat på antal utestående aktier och röster på 1 110 776 334 respektive 1 628 510 055, exklusive eget innehav.
Källa: Modular Finance AB och Euroclear Sweden AB