Största aktieägare

Uppgifterna baseras på aktieboken per 31 december 2017

ÄgareA-aktierB-aktierKapital, %, ¹Röster, %, ¹
Investment AB Latour 41 595 729 63 900 000 9,5% 29,5%
Melker Schörling AB 15 930 240 26 882 608 3,9% 11,4%
Capital Group fonder   58 269 593 5,2% 3,6%
BlackRock, Inc.   53 719 714 4,8% 3,3%
Government of Singapore   46 309 071 4,2% 2,8%
Fidelity   34 324 352 3,1% 2,1%
Swedbank Robur fonder   31 882 299 2,9% 2,0%
Vanguard   26 081 393 2,3% 1,6%
Norges Bank   25 361 931 2,3% 1,6%
Alecta Pension Insurance   24 495 000 2,2% 1,5%
Övriga ägare   663 824 404 59,6% 40,6%
Totalt antal 57 525 969 1 055 050 365 100,00% 100,00%

1) Baserat på antal utestående aktier och röster på 1 110 776 334 respektive 1 628 510 055, exklusive eget innehav.
Källa: Modular Finance AB och Euroclear Sweden AB