Största aktieägare

Största aktieägarna baserat på aktieboken per 31 december 2018.

ÄgareA-aktierB-aktierKapital, %, ¹Röster, %, ¹
Investment AB Latour 41 595 729 63 900 000 9,5% 29,5%
Melker Schörling AB 15 930 240 21 654 104 3,4% 11,1%
Government of Singapore   51 230 631 4,6% 3,1%
Capital Group   42 012 171 3,8% 2,6%
BlackRock
  36 469 288 3,3% 2,2%
Fidelity Investments   33 090 837 3,0% 2,0%
Vanguard
  29 864 644
2,7%
1,8%
Norges Bank   26 845 606 2,4% 1,6%
Swedbank Robur Funds   23 697 324 2,1% 1,5%
Alecta Pension Insurance   23 695 000 2,1% 1,5%
Övriga ägare   701 518 953 63,1% 43,1%
Totalt antal 57 525 969 1 055 050 365 100,00% 100,00%

1) Baserat på antal utestående aktier och röster på 1 110 776 334 respektive 1 628 510 055, exklusive eget innehav.
Källa: Modular Finance AB och Euroclear Sweden AB