Största aktieägare

Uppgifterna baseras på aktieboken per 30 september 2018

ÄgareA-aktierB-aktierKapital, %, ¹Röster, %, ¹
Investment AB Latour 41 595 729 63 900 000 9,5% 29,5%
Melker Schörling AB 15 930 240 21 654 104 3,4% 11,1%
Government of Singapore   51 290 938 4,6% 3,1%
Capital Group   43 691 640 3,9% 2,7%
Fidelity   40 672 485 3,7% 2,5%
BlackRock   35 100 259 3,2% 2,2%
Vanguard   28 725 333 2,6% 1,8%
Alecta Pension Insurance   23 695 000 2,1% 1,5%
Swedbank Robur Funds   23 403 997 2,1% 1,4%
Allianz Global Investors   21 397 656 1,9% 1,3%
Övriga ägare   701 518 953 63,0% 42,9%
Totalt antal 57 525 969 1 055 050 365 100,00% 100,00%

1) Baserat på antal utestående aktier och röster på 1 110 776 334 respektive 1 628 510 055, exklusive eget innehav.
Källa: Modular Finance AB och Euroclear Sweden AB