Data per aktie

SEK/aktie 1) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Vinst efter skatt och utspädning 2)

3,072)

3,63

4,102)

4,66

4,952)

5,79

6,93 7,092)
Utdelning 1,20

1,33

1,50 1,70 1,90 2,17 2,65

3,033)

Direktavkastning, % 4) 2,6 2,1 2,6 2,1 1,7 1,6 1,5 1.8

Utdelning % 5)

47,8 37,0 36,6 36,8 38,4 37,4 38,2 42.3
Börskurs, vid periodens slut 45,93 63,17 57,53 80,97 113,27 113,27 178,00 169.10
Högsta börskurs 47,50 66,40 64,97 81,60 114,07 139,17 189,00 190.10
Lägsta börskurs 23,83 42,20 44,50 57,23 79,33 105,63 135,00 148.40
Eget kapital 18,25 19,55 21,85 23,29 25,94 32,50 37,43 42.51
Antal aktier, 1000-tal6) 1 118 793 1 118 208 1 113 639 1 112 576 1 112 576 1 112 576 1 112 576 1 112 576

1) Justeringar har gjorts avseende aktiesplit 3:1 2015. 2) Exklusive jämförelsestörande poster 2009, 2011, 2013 och 2016. 3) Av styrelsen förslagen utdelning. 4) Utdelning i procent av börskursen vid periodens slut. 5) Utdelning i procent av vinst per aktie efter skatt och utspädning exklusive jämförelsestörande poster. 6) Efter full utspädning.