Aktiekapital och rösträtt

ASSA ABLOYs aktiekapital uppgår den 31 december 2017 till 370 858 778 SEK fördelat på 57 525 969 aktier av serie A och 1 055 050 365 aktier av serie B.

Det totala antalet röster uppgick till 1 630 310 055 där en aktie av serie A motsvarar tio röster och en aktie av serie B en röst. Samtliga aktier har ett kvotvärde om cirka 0,33 SEK och har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat.

År Transaktion A-aktier C-aktier B-aktier Aktiekapital, SEK*
1989     20,000   2,000,000
1994 100:1 split     2,000,000 2,000,000
1994 Fondemission        
1994 Apportemission 1,746,005 1,428,550 50,417,555 53,592,110
1996 Nyemission 2,095,206 1,714,260 60,501,066 64,310,532
1996 Konvertering av C aktier till A aktier 3,809,466   60,501,066 64,310,532
1997 Nyemission 4,190,412   66,541,706 70,732,118
1998 Konverterade skuldförbindelser 4,190,412   66,885,571 71,075,983
1999 Konverterade skuldförbindelser före split 4,190,412   67,179,562 71,369,974
1999 Fondemission        
1999 4:1 split 16,761,648   268,718,248 285,479,896
1999 Nyemission 18,437,812   295,564,487 314,002,299
1999 Konverterade skuldförbindelser före split och emissioner 18,437,812   295,970,830 314,408,642
2000 Konverterade skuldförbindelser 18,437,812   301,598,383 320,036,195
2000 Nyemission 19,175,323   313,512,880 332,688,203
2000 Apportemission 19,175,323   333,277,912 352,453,235
2001 Konverterade skuldförbindelser 19,175,323   334,576,089 353,751,412
2002 Nyemission 19,175,323   344,576,089 363,751,412
2002 Konverterade skuldförbindelser 19,175,323   346,742,711 365,918,034
2010 Konverterade skuldförbindelser 19,175,323   347,001,871 366,177,194
2011 Konverterade skuldförbindelser 19,175,323   349,075,055 368,250,378
2012 Konverterade skuldförbindelser 19,175,323   351,683,455 370,858,778
2015 3:1 split 57,525,969   1,055,050,365 370,858,778

* 1 SEK per aktie före split 2015 - utgående antal aktier i perioden och cirka 0,33 SEK per aktie efter split 2015. Utgående antal aktier i perioden 1 112 576 334 (inklusive återköp av egna aktier).