Strategi

Koncernens strategiska inriktning är att leda trenden mot världens mest innovativa och väldesignade accesslösningar. Vårt syfte är att hjälpa människor att känna sig trygga, säkra och uppleva en öppnare värld. Våra grundläggande värderingar, förhållningssätt och strategiska målsättningar visar vägen.