Valberedning 2020

Den 15 oktober 2019 offentliggjordes att följande representanter för ASSA ABLOY AB:s aktieägare är ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2020:

  • Carl Douglas, Investment AB Latour, ordförande i valberedningen
  • Mikael Ekdahl, Melker Schörling AB
  • Shireesh Vasupalli, GIC Pte Ltd
  • Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder
  • Liselott Ledin, Alecta

Valberedningen ska lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, vice styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden, vice ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode för bolagets revisor samt eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-mail till nominationcommittee@assaabloy.com. Valberedningens förslag till årsstämman 2020 offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman 2020.