Valberedning 2019

Den 25 oktober 2018 offentliggjordes att följande representanter för ASSA ABLOY AB:s aktieägare är ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2019:

  • Carl Douglas, Investment AB Latour, Chairman of the Nomination Committee
  • Mikael Ekdahl, Melker Schörling AB
  • Liselott Ledin, Alecta
  • Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder
  • Anders Oscarsson, AMF Fonder

Valberedningen ska lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, vice styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden, vice ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode för bolagets revisor samt eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-mail till nominationcommittee@assaabloy.com. Valberedningens förslag till årsstämman 2019 offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman 2019.