Valberedning 2021

Den 15 oktober 2020 offentliggjordes att följande representanter för ASSA ABLOY AB:s aktieägare är ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2021:

  • Carl Douglas, Investment AB Latour, ordförande i valberedningen
  • Mikael Ekdahl, Melker Schörling AB
  • Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder
  • Liselott Ledin, Alecta
  • Yvonne Sörberg, Handelsbanken Fonder

Valberedningen ska lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, vice styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden, vice ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode för bolagets revisor samt eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen

.Årsstämman kommer att äga rum den 28 april 2021 i Stockholm.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-mail till nominationcommittee@assaabloy.com. Valberedningens förslag till årsstämman 2021 offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman 2021.